tab-2

 

“รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา”


มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระเกียรติคุณในประเทศและนานาชาติ ของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2558 จัดระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

1 ธันวาคม จะมีพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตั้งแต่ 08.30 น. มีวงดนตรีไทยของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนพยาบาลตำรวจบรรเลง ตอนกลางคืน มีการแสดงตีกลองแต้จิ๋วและการแสดงมายากลจากมณฑลเหอหนาน

2 ธันวาคม มีพิธีปลงผมนาคเพื่อเตรียมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเดินเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช” พอตกเย็นมีพิธีทำขวัญนาคโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) แสดงธรรมสอนนาค และทำขวัญนาคโดยชินกร ไกรลาศ ขวัญจิต ศรีประจันต์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ชัยชนะ บุญนะโชติ ฯลฯ

3 ธันวาคม มีพิธีแห่นาคและอุปสมบท ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลาเช้า 08.30 น. พอถึงวันที่ 4 ธันวาคม มีพิธีถวายเป็นพระราชกุศลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พิธีถวาย พระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ ถึงตอนเย็นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร “5 ธันวามหาราช” ตอนค่ำมีการแสดงมวยจีนกังฟูกับมวยไทยจากรัสเซีย อินเดีย แอฟริกา จีน และไทย

5 ธันวาคม เวลา 06.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 289 รูป พอถึงตอนเย็น 18.00 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดพิธีอัญเชิญพานพุ่มสักการะเข้าประจำที่ โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมทั้งปลัดกระทรวง และผู้บัญชาการ 4 เหล่าทัพ 19.29 น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

6 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติไปยังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

 

 

tab-2

 

w icon_1_1_1

w icon_2_1_1

w icon_4_1_1

w icon_3_1_1

 

 

 

tab-2

 

5 Give

 

Hor

text01

 

KQสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ เป็นวันมหามงคล ครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ได้จัดงานเฉลิมฉลองร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน และได้จัดสร้างระฆังทองคำคู่ ขนาดความสูง ๙ เซนติเมตร กว้าง ๕.๙ เซนติเมตร ทูลเกล้าฯ ถวายในนามพสกนิกรชาวไทย และในโอกาสเดียวกัน ได้สร้างระฆังจำลองคู่ ขนาดความสูง ๑๓๙ เซนติเมตร กว้าง ๕๙ เซนติเมตร โดยกำหนดจะประดิษฐานไว้ที่หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะสร้างมาเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ประดิษฐานระฆังแล้ว จะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญยิ่งของชาติสืบไป

ในการสร้างหอเฉลิมพระเกียรตินี้ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช มีงบประมาณอยู่แล้วส่วนหนึ่ง แต่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการสมทบทุนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น “มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช” ขึ้นเพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้ร่มสมทบทุน องค์ละ ๒๙๙ บาท

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ยังได้จัดทำ ตู้ถวายพรออนไลน์ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ทำดีมีคนเห็น” ซึ่งสามารถถวายพระพรและร่วมถ่ายภาพ som-frontและหากร่วมบสมทบทุน  ๑๐๐ บาท จะได้รับภาพถ่ายพร้อมใบอนุโมทนาบัตรด้วย หากร่วมสมทบทุน ๓๐๐ บาทก็จะได้รับ พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น “มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช” ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางมูลนิธิจะนำไปร่วมสมทบทุนสร้างหอเฉลิมพระเกียรติราชาภิเษกสมรสต่อไป

 

สำหรับการสร้างหอเฉลิมพระเกียรตินั้น กรมศิลปากรได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสถานที่ก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพระอารามหลวงวัดยานนาวา ก็ได้ปรับภูมิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

แผนผังวัดยานนาวา และแบบแปลนงานก่อสร้าง

หอระฆัง_Page_04_11

 

ภาพจำลองหอเฉลิมพระเกียรติ ภายในวัดยานนาวา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

Hor01